CHIM TE TE

CHIM TE TE

Nghiêng nghiêng chiếc lá bên cồn
Gió dông bờ bãi - mây dồn núi xa
Băng đồng vượt biển hôm qua
Nay về vũng quạnh múa ca theo bầy
Đoàn Thanh ThủyLapwing (chim te te)
 Hình : Holdingmoments - www.flickr.com/photos

 

Nguồn: http://farm4.static.flickr.com
(Steve Greaves Photo) - www.stevegreaves.com

 

Thủy

Thuy

Ừ mình cũng cảm thấy vậy ! Có tội nghiệp cho nó không ?

vongoctho

Băng đồng vượt biển hôm qua
Nay về vũng quạnh múa ca theo bầy

...........

Theo mình thì loài chim te te này cũng kén bạn quá phải không Thủy?