Tranh Nguyễn Trung

HÁT LỜI CHIÊM BAO

Tranh: Nguyễn Trung ; Thơ: Đặng Tấn Tới ; Nhạc: Tôn Thất Lập


 
(Tôn Thất Lập : Phổ nhạc )
 

Thủy

Thuy

Cảm ơn em đã khen động viên cho anh! Chúc em vui khóe ! ĐTT

Lê Bá Duy

Lên bài liên tục! Ảnh đẹp lời hay! Giá mà nghe được nhạc!
Chúc anh vui khoẻ!