Tranh Nguyễn Trung

HÁT LỜI CHIÊM BAO

Tranh: Nguyễn Trung ; Thơ: Đặng Tấn Tới ; Nhạc: Tôn Thất Lập


 
(Tôn Thất Lập : Phổ nhạc )
 

Thủy

Thuy

Cảm ơn em đã khen động viên cho anh! Chúc em vui khóe ! ĐTT

Lê Bá Duy

Lên bài liên tục! Ảnh đẹp lời hay! Giá mà nghe được nhạc!
Chúc anh vui khoẻ!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7009' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.52.82' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7009','neceam1c14h4j921bttnnh59m7','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-19 17:58:17','/a148943/tranh-nguyen-trung.html')