Thơ Vũ Đình Huy

KHÔNG ĐỀ

                                 Thân tặng Thủy


Thì em là Tây Thi 
Trong giấc mơ ta kém gì Phạm Lãi 
Đi thôi em chẳng cần ngoái lại 
Chút bọt bèo trôi nổi nhân gian
 Một bóng thuyền trôi 
Một ánh trăng vàng 
Một dòng sông mênh mông không bờ bến 
 Ta sẽ đi
Như là đã đến 
Thả mộng bên đời
Sắc sắc không không . .
 
 Vũ Đình Huy


 
Động Tiên - Tranh Đoàn Thanh Thủy