TUỔI NHỚ

 

TUỔI NHỚ

Đợi từng ngọn gió qua sân
Thấy trong hoa lá có phần thở than
Bóng mây chia lỡ đôi đàng
Vầng trăng xao nhẹ lung làn sóng xa

Một ngày Xuân nổi phong ba
Cũng vầng trăng ấy mây và nước say
Bướm vàng dâu bể lá lay
Phận nay sao vội sang tay duyên nào

Bao nhiêu năm ấy uống sao
Cho tan mặt nguyệt hư hao Đông hàn
Rượu thơ chuốc chén sang đàng
Dư âm nát vụn rền vang sắc màu

Bây giờ tuổi đã bạc mau
Liễu buồn rũ đứng ngàn sau tháp vàng
Ló trăng lấp đổ ngang tàng
Giăng mưa mùa nọ hàng hàng giọt kia

Đoàn Thanh Thủy


 

TUỔI NHỚ - tranh Đoàn Thanh Thủy

Thủy

Thủy

Cảm ơn Em đã lại thăm anh Chủ nhật vui không cuối cùng anh vẫn phải ở nhà để chờ phone....ĐTT

Em

Anh Thủy à...

Bao nhiêu năm ấy uống sao
Cho tan mặt nguyệt hư hao Đông hàn
Rượu thơ chuốc chén sang đàng
Dư âm nát vụn rền vang sắc màu

***********
một bài lục bát thật nhuyễn anh ạ! Em mới về... Trưa để anh chị ngủ nên ko gọi! Hii

Thủy

Thủy

Chào Nguyệt Linh Cám ơn bạn sang nhà xem thơ ...
Chúc Nguyệt Linh cuối tuần vui khỏe. ĐTT

nguyệt Linh

Một bài lục bát thật hay. Bài thơ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Chúc cuối tuần vui vẻ.

Thủy

Thủy

Cám ơn Duy sang thăm anh chúc Duy Chủ nhật Vui khỏe!
ĐTT

Lê Bá Duy

Vào thăm anh ngày mới! chúc anh khoẻ vui anh nhé!