VẼ ĐƯỜNG

 

VẼ ĐƯỜNG

Trăng đơn chiếc gặp mình tôi đơn chiếc
Bãi đêm say bầy sóng đuổi xô say
Cánh gió vô tình đùa dai mải miết
Chỉ riêng mây lặng lẽ vẽ đường bay

Đoàn Thanh Thủy  

 

MÂY BAY – Tranh Đoàn Thanh Thủy 

Thủy

Thủy

Gửi Hàng xóm :
Trăng đơn chiếc gặp mình tôi đơn chiếc
Bãi đêm say bầy sóng đuổi xô say
Cánh gió vô tình đùa dai mải miết
Chỉ riêng mây lặng lẽ vẽ đường bay
***
Đọc tứ tuyệt của anh thích lắm!
AN lành anh nhé!
--------------
Cảm ơn Hàng xóm ghé thăm anh Chúc đầu tuần vui nhiều may mắn mạnh khỏe...
Anh Thủy

Hàng xóm

Anh Thủy à...

Trăng đơn chiếc gặp mình tôi đơn chiếc
Bãi đêm say bầy sóng đuổi xô say
Cánh gió vô tình đùa dai mải miết
Chỉ riêng mây lặng lẽ vẽ đường bay

***
Đọc tứ tuyệt của anh thích lắm!
AN lành anh nhé!