NUÔI TÌNH


NUÔI TÌNH
 
Mở nắp rương thăm chừng tranh cũ 
Kỷ niệm buồn lũ khũ bay ra 
Người đi xa lắc quê nhà 
Để ta mấy độ thơ là là say
 
Đoàn Thanh Thủy
 *****
KỶ NIỆM THƠ BAY– Tranh Đoàn Thanh Thủy 
 
Photobucket

Thủy

Thủy

hoangtuan says:
04/29 2009 at 16:43
----------------
Mở nắp rương thăm chừng tranh cũ
Kỷ niệm buồn lũ khũ bay ra
..
qua anh thọ biết blogs anh...
thơ và tranh đẹp quá
----------------
Chào Hoàng Tuấn Cám ơn HT đã sang mình chúc vui khỏe. ĐTT

hoangtuan

Mở nắp rương thăm chừng tranh cũ
Kỷ niệm buồn lũ khũ bay ra
..
qua anh thọ biết blogs anh...
thơ và tranh đẹp quá

Thủy

Thủy

Chào anh Thuỷ!
Mới sáng tháy anh năm bên em rất vui! Chúc anh ngà mới vui khỏe nhé!
------------
NUÔI TÌNH
Mở nắp rương thăm chừng tranh cũ
Kỷ niệm buồn lũ khũ bay ra
Người đi xa lắc quê nhà
Để ta mấy độ thơ là là say
Đoàn Thanh Thủy

Bài thơ ngắn mà hay đó anh! Anh viết khỏe đó! Chúc anh ngày mới vui khoẻ!
----------***--------
Chào em Duy Cám ơn em sang thăm anh chúc em luôn vui khỏe. ĐT

Lê Bá Duy

NUÔI TÌNH
Mở nắp rương thăm chừng tranh cũ
Kỷ niệm buồn lũ khũ bay ra
Người đi xa lắc quê nhà
Để ta mấy độ thơ là là say
Đoàn Thanh Thủy

Bài thơ ngắn mà hay đó anh! Anh viết khỏe đó! Chúc anh ngày mới vui khoẻ!

Lê Bá Duy

Chào anh Thuỷ!
Mới sáng tháy anh năm bên em rất vui! Chúc anh ngà mới vui khỏe nhé!