NƯỚC MẮT CHÂN SÁO

NƯỚC MẮT CHÂN SÁO

Long lanh sắc nước phi thường
Rưng rưng giọt lệ hiên trường ngày xa
Nhỏ nào chân sáo nhỏng nha
Cũng nhanh nước mắt như là bước chân

Đoàn Thanh Thủy
 *****

SÁO NHỎ - Tranh Đoàn Thanh Thủy 

 

Sao nho

thuyqn

Thủy

Gửi Hoài Khánh:
Chỉ mấy câu thơ mà anh phác họa một tính cách tuổi teen đáng yêu quá!
-----------
Cảm ơn Hoài Khánh sang thăm chúc vui khỏe! ĐTT

Hoài Khánh

Gửi anh Đoàn Thanh Thủy

Chỉ mấy câu thơ mà anh phác họa một tính cách tuổi teen đáng yêu quá!

Thủy

Thủy

Gửi Duy:"Em vào thăm anh ngày mới! Chúc anh chủ nhật vui khoẻ!"
-----------
Cám ơn Duy vào thăm anh chúc em CN vui khỏe!

Lê Bá Duy

chào anh!

NƯỚC MẮT CHÂN SÁO
Long lanh sắc nước phi thường
Rưng rưng giọt lệ hiên trường ngày xa
Nhỏ nào chân sáo nhỏng nha
Cũng nhanh nước mắt như là bước chân
Đoàn Thanh Thủy

Em vào thăm anh ngày mới! Chúc anh chủ nhật vui khoẻ!