NỬA VẦNG TRĂNG ĐÊM NAY

THƠ ĐẶNG TẤN TỚI
tieu de Nua Vang Trang Nua Vang Trang 1 nua vang trang 2 nua vang trang 3 chu ky dang tan toi tang thuy

( Thủ bút của Đặng Tấn Tới )