TIẾNG ĐÀN TRANH

doanthanhthuy

"TIẾNG ĐÀN TRANH"

 TRANH ĐOÀN THANH THỦY - 1/2011 - CALIFORNIA

 

thuyqn

thuyqn

Gửi Võ Ngọc Thọ:
---
Tiếng đàn tranh vượt không gian
Vầng trăng đơn lẻ ngút ngàn mờ xa...
VNT
------------------------------------
Dẫu khi trăng lặn nguyệt tà
Người xưa nhớ mãi quê nhà tình thân...
ĐTT

vongoctho

Tiếng đàn tranh vượt không gian
Vầng trăng đơn lẻ ngút ngàn mờ xa...
VNT

CHÚC BẠN VUI NHIỀU

thuyqn

thuyqn

Gửi anh Phương:
---
Có nhiều tranh đẹp chúc khỏe vui để vẽ và viết nhiều hơn.
Thân
-------------------------------------------------------
Cảm ơn anh Phương bên này đang rất lạnh những cây lá vàng rất đẹp vào mùa Thu bây giờ trụi lá làm cảnh vật càng thêm đìu hiu !
Chúc anh luôn vui khỏe!
Em Thủy

Võ Xuân Phương

Có nhiều tranh đẹp chúc khỏe vui để vẽ và viết nhiều hơn.
Thân

thuyqn

thuyqn

Gửi bạn Cát Biển:
---
Sớm chủ nhật thăm anh thưởng thức bức tranh lãng mạn huyền ảo.
Chúc anh một ngày vui!
-----------------------------------------------------
Cảm ơn bạn Cát Biển sang thăm
Chúc bạn luôn vui!
Thân mến
ĐTT

catbien

Sóm chủ nhật thăm anh thưởng thức bức tranh lãng mạn huyền ảo.
Chúc anh một ngày vui!