Tĩnh Vật - vẽ cho Thai Phan

alt

TĨNH VẬT - Tranh Đoàn Thanh Thủy - Cail - 4/2011

(Vẽ cho Thai Phan - Sacramento - California)

thuyqn

thuyqn

Gửi Hoài Khánh:
---
Bình yên chiều chủ nhật
Trong tranh tĩnh vật này...
---------------------------
Cảm ơn Hoài Khánh ghé thăm và cảm nhận!
Chúc vui!
ĐTT

Hoài Khánh

Gử anh Đoàn Thanh Thủy

Bình yên chiều chủ nhật
Trong tranh tĩnh vật này...

thuyqn

thuyqn

Gửi anh Phương:
---
Đã vào thăm chúc khỏe vui và có nhiều tranh bài mới
-------------------------------------------------
Cảm ơn anh Phương ghé thăm
Chúc anh khỏe vui !
Em Thủy

Võ Xuân Phương

Đã vào thăm chúc khỏe vui và có nhiều tranh bài mới

thuyqn

thuyqn

Gửi Võ Ngọc Thọ:
---
Thăm Thủy chúc bạn khỏe!
Tranh tĩnh vật thật yên bình.
----------------------------
Cảm ơn bạn ghé thăm và đồng cảm!
Chúc bạn luôn an vui!
Thân
ĐTT

thuyqn

thuyqn

Gửi Rêu:
---
bức tranh đẹp và trong lành quá chú ạ! cháu thích những gam màu và cả bố cục.
--------------------------------------------------------
Đây là bức tranh đầu tiên về loại "VẼ THEO YÊU CẦU" để tặng nhân ngày TÂN GIA ...
Cảm ơn Rêu sang thăm và chia sẻ cảm nhận thân tình!
Chúc Rêu luôn vui khỏe!
Chú Thủy

vongoctho

Thăm Thủy chúc bạn khỏe!
Tranh tĩnh vật thật yên bình.

rêu

bức tranh đẹp và trong lành quá chú ạ! cháu thích những gam màu và cả bố cục.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7009' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.198.52.82' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7009','k6c55p4ufa1loli4cpa5idkrn3','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-19 18:00:06','/a292343/tinh-vat-ve-cho-thai-phan.html')