NGÀY TRÁI ĐẤT - "Earth Day" is April 22

EARTH DAY is April 22

alt

Ngày TRÁI ĐẤT " 22 tháng 4"


Từ năm 1970 người ta đã kỷ niệm "Ngày Trái Đất" ở Hoa Kỳ các nơi khác trên thế giới. Các mạng "Ngày Trái Đất" đã công bố chiến dịch toàn cầu năm 2003-2004. một số cách để tham gia. Một trong những cách đơn giản nhất là trồng cây.

( Xem thêm thông tin  http://www.earthday.org )

fei.girls-nsk.mobi

проститутки новосибирска

fei.girls-nsk.mobi - проститутки новосибирска на сайте Girls-Nsk fei.girls-nsk.mobi/individuals/ - индивидуалки новосибирска на сайте Girls-Nsk