NGÀY TRÁI ĐẤT - "Earth Day" is April 22

EARTH DAY is April 22

alt

Ngày TRÁI ĐẤT " 22 tháng 4"


Từ năm 1970 người ta đã kỷ niệm "Ngày Trái Đất" ở Hoa Kỳ các nơi khác trên thế giới. Các mạng "Ngày Trái Đất" đã công bố chiến dịch toàn cầu năm 2003-2004. một số cách để tham gia. Một trong những cách đơn giản nhất là trồng cây.

( Xem thêm thông tin  http://www.earthday.org )

fei.girls-nsk.mobi

проститутки новосибирска

fei.girls-nsk.mobi - проститутки новосибирска на сайте Girls-Nsk fei.girls-nsk.mobi/individuals/ - индивидуалки новосибирска на сайте Girls-Nsk
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7009' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.196.42.8' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7009','0rlkpsmbl8qvhn4u8p38dsv021','0','Guest','0','54.196.42.8','2018-08-20 12:06:58','/a293523/ngay-trai-dat-earth-day-is-april-22.html')