HỒNG KHÔNG GAI

By Đoàn Thanh Thủy

HỒNG KHÔNG GAI
(tặng bạn yêu hoa hồng)

*
Hoa hồng thì phải có gai
Nay say - hồng đã không gai mất rồi
Ê-Li-Da-Bét-King ơi!
Thấu chăng ai lỡ một thời si mê
*

Đoàn Thanh ThủyHồng không gai (Ê-Li-Da-Bét-King)
Ghi chú: Elizabeth King là giống hồng không có gai từ Sài Gòn mang về 1984.

More...

BÓNG TÙNG

By Đoàn Thanh Thủy

 

BÓNG TÙNG

Đá đã núp bóng tùng quạnh quẽ

Nhạn truông chiều lặng lẽ nơi đâu

Người xưa có nhớ bên cầu

Vầng trăng trăn trở dõi sâu dặm dài

Đoàn Thanh Thủy

tung


TÙNG : Ký họa than chì - Đoàn Thanh Thủy

More...

HOÀNG HOA

By Đoàn Thanh Thủy


HOÀNG HOA

Bẵng một lúc hoàng hoa hóa lạ
Trăng Hạ hành lạnh bóng quỳnh xưa
Vàng ơi  rực rỡ tình mưa
Mắt say trắng dã lưa thưa bóng tàn.

 
Hoang hoa


HOÀNG HOA - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

GẶP

By Đoàn Thanh Thủy

More...

LỤC BIẾC

By Đoàn Thanh Thủy

More...

ẢNH

By Đoàn Thanh Thủy


ẢNH

Có con tôm bạc thất tình 
Mê sao qua lạch lung linh ảnh vàng 
Một ly là nổi ngang tàng 
Đầm xưa ai hát vang vang sóng đời 
Chiều chiều nhìn mây xa khơi 
Nhớ người  nhớ cả một trời Nại (*) say…Ghi chú: (*) Nại: Đầm Thị Nại – Qui Nhơn

 

Nai say


NẠI SAY - tranh Đoàn Thanh Thủy 

More...

TIẾNG ĐÀN TRĂNG

By Đoàn Thanh Thủy

TIẾNG ĐÀN TRĂNG

Ta nhớ tình trăng 
                  Trăng nháy ta

 
                              Đóa hồng ứa lệ 
             Rữa câu ca

 
Ngón đàn rướm máu 
                        Nồng từng giọt

 
                                    Em ngừng vui 
                        Em say sa đà…

Đoàn Thanh Thủy

 

 

dan trang

 

TIẾNG ĐÀN TRĂNG - tranh Đoàn Thanh Thủy 

More...

ĐỌNG TRĂNG

By Đoàn Thanh Thủy

More...

LỜI TRĂNG

By Đoàn Thanh Thủy

LỜI TRĂNG

Vừng trăng nhắc nhở những câu thề 
Những người bạn cũ sống ly hương 
Côn trùng rền rĩ – Trời khó dễ 
Biển thở than mưa gió chán chường 

 Đoàn Thanh Thủy 

 

 

 

loi trang 

LỜI TRĂNG - tranh Đoàn Thanh Thủy  

More...

TRĂNG GÒ HƯƠNG

By Đoàn Thanh Thủy


TRĂNG GÒ HƯƠNG

Theo dòng lũ lạng trôi trì trệ 
Cây ngã lòng xiêu xiêu luyến thương 
Gò vắng mồ côi đình Háo Lễ 
Sang Ngang cầu mới lạ đôi đường

 Ghi chú:  Gò Hương khi xưa taị xóm Định Đức( Háo Lễ) có ngôi đình làng: "đình Định Đức" 9 năm kháng chiến (45-54) : đình bị dỡ bỏ nay không còn nữa.


 

Go Huong

TRĂNG GÒ HƯƠNG - tranh Đoàn Thanh Thủy 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7009' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.156.85.167' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7009','4eihejniipkqa7oh370d96cup7','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-19 03:30:02','/ac19452/tho/page-7.html')