Tranh TĨNH VẬT & HOA

By Đoàn Thanh Thủy

More...

Tranh PHONG CẢNH (2)

By Đoàn Thanh Thủy


More...

Tranh PHONG CẢNH

By Đoàn Thanh Thủy

More...

TRĂNG GÒ CHÀM

By Đoàn Thanh Thủy


TRĂNG GÒ CHÀM - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

NÚI XƯA BẠC TÓC

By Đoàn Thanh Thủy


NÚI XƯA BẠC TÓC - tranh Đoàn Thanh Thủy

***

HBL mới ngẫu hứng họa bài thơ từ bức tranh :

NÚI XƯA BẠC TÓC

*

Núi xưa tóc đã bạc nhàu
Gió ngàn xanh nữa cũng lau trắng chiều
Sương đằm mấy giọt phiêu diêu
Lặn trông mưa móc dập dìu vết đau

Lá vàng võ. Dạt lau nhau
Tuyết cành ngưng lại giục mau bóng tà
Tìm đâu dáng thúy la ngà
Tìm đâu xuân trẻ giữa hoa phố đời

Lần mơ dáng núi non ngời
Hùng kiêu trai tráng giữa trời chon von
Trải bao mưa nắng mỏi mòn
Tuyệt mù chóp lạnh tự nguồn bể dâu

Sầu đông khuất bụi trầm sau
Núi xưa bạc tóc rã màu vô vi...
*

HOA BẰNG LĂNG

More...

GHỀNH RÁNG

By Đoàn Thanh Thủy


GHỀNH RÁNG QUI NHƠN - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Dương Liễu

By Đoàn Thanh Thủy


Dương Liễu " PHI LAO & TRĂNG " - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Bố cục: "SINH NHẬT"

By Đoàn Thanh Thủy


Bố cục "SINH NHẬT" - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Tĩnh Vật : HOA & QUẢ

By Đoàn Thanh Thủy


Tĩnh vật : HOA & QUẢ - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

TUYẾT

By Đoàn Thanh Thủy


TUYẾT - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7009' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.156.85.167' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7009','7gh7e8jnsn68an97a4llo5sdk4','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-19 03:31:22','/ac28188/hoi-hoa/page-5.html')