HOA CÚC

By Đoàn Thanh ThủyHOA CÚC (tháng Mười) - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Thạch lan

By Đoàn Thanh Thủy


THẠCH LAN (núi Bà Hỏa Qui Nhơn) - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Hoa Tiểu Tuyết

By Đoàn Thanh Thủy


HOA TIỂU TUYẾT  -  tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

LINH HỒN GỐM SỨ

By Đoàn Thanh Thủy

Lọ gốm (cao lanh) & ấm sứ (men lam)
LINH HỒN GỐM SỨ - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Bạn Văn

By Đoàn Thanh Thủy

HÌNH LƯU NIỆM 2009

Từ trái sang phải: anh Mang Viên Long Phạm văn Phương & Lâm Sanh Kiên


Từ trái sang phải: Trần Viết Dũng anh Nguyễn Thanh Hiện & anh Huỳnh Kim Bửu

More...

Bà nội

By Đoàn Thanh Thủy
Bà Nội - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Miễu Làng

By Đoàn Thanh Thủy

 


MIỄU LÀNG (ĐỊNH ĐỨC) - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Sang Đông

By Đoàn Thanh Thủy


SANG ĐÔNG - tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

CUỐI THU

By Đoàn Thanh Thủy


CUỐI THU - Tranh Đoàn Thanh Thủy

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7009' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.156.85.167' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7009','t4pt0miqnke2infhng03j8fbj1','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-19 03:30:15','/news/page-11.html')